Κεντρικό κατάστημα

Βούλγαρη 71 Θεσ/νίκη

2310 323299

Κατάστημα Κέντρο Θεσ/νίκης

Βασ. Ηρακλειου 13 Θεσ/νίκη

2310 224411