ΌΡΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Για την παρακολούθηση των εξ αποστάσεως σεμιναρίων ο συμμετέχοντας οφείλει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και επαρκή ταχύτητα σύνδεσης διαδικτύου. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη δυνατότητας παρακολούθησης του σεμιναρίου λόγω πιθανών τεχνικών προβλημάτων που συνδέονται αιτιωδώς με τον συμμετέχοντα.

Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας περιέχουν Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας της εταιρείας και των δημιουργών τους. Ο συμμετέχοντας δεν δικαιούται να τροποποιήσει, αντιγράψει, διανείµει, μεταβιβάσει, εκθέσει, εκτελέσει, αναπαράγει, εκδώσει, χορηγήσει άδεια, να ανασκευάσει, αντλήσει στοιχεία, η να πουλήσει οποιαδήποτε πληροφορία, λογισµικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία απορρέουν από αυτή την ιστοσελίδα.

Ο συμμετέχων στα διαδικτυακά σεμινάρια αποδέχεται ρητά την απεικόνιση, τη χρήση και τη μετάδοση της εικόνας του στο πλαίσιο της εγγραφής μίας διαδικτυακής εκδήλωσης. Η εταιρεία δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για κάποια παραβίαση των δικαιωμάτων εικόνας ή πνευματικής ιδιοκτησίας από κάποιον συμμετέχοντα.

Η εταιρεία δεν δεσμεύεται, εγγυάται ή φέρει ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη που εμπεριέχονται σε ομιλίες, διαλέξεις, σημειώσεις και απαντήσεις ερωτήσεων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα καθώς και για την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές. Όπως επίσης και για τις θέσεις-απόψεις που εκφράζουν οι εκάστοτε ομιλητές-εισηγητές και οι παρεμβαίνοντες στις συζητήσεις αυτές. Με βάση τα παραπάνω ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες που του παρέχονται.

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια θα λάβουν στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ένα σύνδεσμο από το email educational@fanola.it  , μέσω του οποίου θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια εξ αποστάσεως. Παράλληλα θα  λάβουν έναν δεύτερο σύνδεσμο για ετεροχρονισμένη παρακολούθηση του βιντεοσκοπημένου υλικού του μαθήματος. Για την απρόσκοπτη λήψη των ως άνω email, οι συμμετέχοντες καλούνται να προσθέσουν την διεύθυνση αποστολής educational@fanola.it  στην safe list του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου καθώς και να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το αντίστοιχο spam folder. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος λήψης των απαραίτητων email, οφείλει να επικοινωνήσει χωρίς καθυστέρηση με την εταιρεία.

Ο καταναλωτής δύναται να υπαναχωρήσει από την συμμετοχή την οποία έχει ήδη υποβάλει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος εντός 24 ωρών από την χρονική στιγμή υποβολής της. Η ακύρωση συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τηλεφωνική επικοινωνία, μέσω της τηλεφωνική γραμμής εξυπηρέτησης (+30 2310323299), είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@fanola.gr.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των ημερομηνιών και ωραρίων των σεμιναρίων χωρίς να ενημερώνει σχετικά τους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος.  Οι ήδη εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες στα εξ αποστάσεως σεμινάρια θα ενημερώνονται σχετικά με πιθανές αλλαγές του προγράμματος με την αποστολή email στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους. Επίσης σε κάθε περίπτωση θα τους παρέχεται η δυνατότητα ετεροχρονισμένης παρακολούθησης του σεμιναρίου μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται από την εταιρεία.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αδυναμίας πραγματοποίησης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα της ιστοσελίδας ή του εισηγητή, το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μόνο στους συμμετέχοντες και όχι σε κάθε χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εφόσον το σεμινάριο δεν πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομηνία και ματαιωθεί οριστικά με ευθύνη της εταιρείας, θα παρέχεται η δυνατότητα, στους ήδη εγγεγραμμένους συμμετέχοντες, ετεροχρονισμένης παρακολούθησης του σεμιναρίου μέσω συνδέσμου που θα τους αποστέλλεται από την εταιρεία. Μόνο στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η δυνατότητα ετεροχρονισμένης παρακολούθησης η εταιρεία ευθύνεται για την επιστροφή του ποσού της συμμετοχής με τον τρόπο που θα συμφωνήσει από κοινού με τον συμμετέχοντα.